велосипедни маршрутирафтинг за биоразнообразието
 
ma m  
МАРШРУТ 1: КАМЕНИЦА - КЪРПЕЛЕВО - ВРАКУПОВИЦА - ГОРЕМЕ - ЦАПАРЕВО маршрут
velo Маршрутът започва от чешмата на село Каменица. В началото се движите по десния бряг на малка рекичка. След 10 - 15 мин. достигате разклон, на който се пресича рекичката наляво и пътят тръгва нагоре през стари чинарови гори. Продължавате по реката, след което с няколко серпантини се изкачва/те над реката. По хоризонтал достигате рид, от който в далечината вляво се вижда с. Гореме. Продължавате по рида, докато достигнете билото му. После вървите само по пътя, който с остър завой вдясно се спуска стръмно към селото. До кметството има чешма и място за отдих. По-хубавата вода за пиене обаче е малко по-нататък по пътя, в дерето.

Продължете напред като следвате маркировката, предстои ви стръмно набиране на височина към рида на запад от селото, след което ще навлезете в борови гори по билото. Преминавате покрай кошара с малко езерце и оттук пътят е повече или по-малко хоризонтален . През целия път продължавате да се радвате на чудесни панорами към Пирин. Отвъд долината на ляво се вижда голямата сграда на училището в Гореме и самото с. Гореме, а срещу него, през долината и с. Цапарево. Следвайки маркировката излизате от гората и достигате първите къщи на с. Вракуповица.

От Вракуповица пътят плавно изкачва голия рид на запад от селото. Достига билото, от където се открива панорама към с. Гореме и пътят до него. С леки завои и изкачвания се пресичат няколко долини, след това пътят се изкачва и достига с. Гореме. В Гореме следвате маркировката към училището, от което се открива гледка към цялата долина и към с. Цапарево, разположено високо на отсрещния склон.

Пътят за с. Цапарево продължава в дясно, подсича склона и се спуска стръмно надолу до реката. Там по реката се отклонява път за с. Горна Рибница, а маршрутът за с. Цапарево продължава, изкачвайки се плавно по отсрещния склон.

Каменица – Кърпелево – 1,5 часа
Кърпелево – Вракуповица - 1,5 часа
Вракуповица – Гореме - 1,5 часа
Гореме – Цапарево - 1,5 часа

МАРШРУТ 1: ЦАПАРЕВО маршрут ГОРЕМЕ маршрут ВРАКУПОВИЦА маршрут КЪРПЕЛЕВО маршрут КАМЕНИЦА
Маршрутът започва от площада на с. Цапарево. Слиза стръмно в долината, достига до реката, където се отклонява път за с. Горна Рибница и изкачвайки отсрещния склон, достига до с. Гореме.

От с. Гореме продължавате слизайки леко надолу до едно дере, след което с леки изкачвания и слизания пресичате няколко долини, прехвърляте едно голо било и след леко слизане достигате до с. Вракуповица.

След Вракуповица пътят навлиза в борови култури, движи си почти по хоризонтал с красиви панорами към Пирин в ляво и към Цапарево, Гореме и неговото училище в дясно. Преминавате покрай кошара с малко езерце. Следва стръмно слизане към с. Кърпелево. В началото на селото се преминава покрай чешма с хубава вода за пиене, а до кметството има чешма и пейки с място за почивка.

От Кърпелево продължавате изкачвайки леко склона, прехвърляте билото при последните къщи и градини на селото, след което пътят продължава слизайки със серпантини към гората, при което се откриват прекрасни гледки към Пирин. Навлизате в гората и през хубави чинарови гори, покрай малка рекичка достигате до с. Каменица.

Цапарево - Гореме - 1,5 часа
Гореме - Вракуповица - 1,5 часа
Вракуповица - Кърпелево - 1,5 часа
Кърпелево - Каменица - 1,5 часа
  
pdf ИЗТЕГЛИ ПЪРВА ВЕРСИЯ НА .PDF pdf ИЗТЕГЛИ ВТОРА ВЕРСИЯ НА .PDF