велосипедни маршрутирафтинг за биоразнообразието
 
ma m  
МАРШРУТ 2: НИКУДИН - КРЪНДЖИЛИЦА - ДРАГУШ - ЯКОВО - ДРЕНОВО маршрут
velo Маршрутът тръгва от с. Никудин, до което може да се достигне по нов асфалтов път през с. Игралище или по черен път от с. Добри лаки.

От Никудин се тръгва по пътя за църквата, пресича се мост над реката и покрай църквата се изкачва склонът над селото. На разклона на билото се продължава по пътя, който слиза в дерето, след това се пресича още едно дере и след стръмно изкачване се достига до с. Крънджилица.

От Крънджилица се продължава с леко изкачване до голо било с гледка в ляво към селото. След леко спускане се достига до с. Иваново, което остава в дясно и след това се продължава по пътя, който се спуска и по хоризонтал води до с. Драгуш.

След Драгуш пътят става почти хоризонтален и се вие по безлесни хълмчета с гледки в ляво към долината на Лебница, Малешевска планина и разположеният на другия бряг на реката резерват Соколата. След около два часа се достига с. Яково.

След Яково пътят се спуска към близкото с. Дреново, от където можете да продължите по черен път към с. Богородица(Сестрино) и с. Рибник, но най-добре е да попитате за транспорт и да използвате асфалтовия път за с. Кърналово.

Никудин – Крънджилица – 2 часа
Крънджилица – Драгуш – 2 часа
Драгуш – Яково - 2 часа
Яково - Дреново - 30 мин.

МАРШРУТ 2: ДРЕНОВО маршрут ЯКОВО маршрут ДРАГУШ маршрут КРЪНДЖИЛИЦА маршрут НИКУДИН
Маршрутът тръгва от с. Дреново, до което можете да се качите по асфалтов път от с. Кърналово или по черен път от с. Рибник.

От Дреново тръгвате по стръмно изкачващия се път към с. Яково, което се вижда наблизо. В Яково не пропускайте да посетите църквата “Св.Св. Петър и Павел”, която се издига като средновековна крепост над селото, и от която се откриват чудесни гледки към долината на р. Струма и Пирин.

След Яково пътят продължава, навлизайки в долината на река Лебница. Тя дели Малешевска планина от Огражден и се влива в Струма точно срещу друга река - Санданска Бистрица, идваща от Пирин. След 2 часа се стига до село Драгуш.

След Драгуш пътят става почти хоризонтален и се вие по безлесни хълмчета с гледки в дясно към долината на Лебница, Малешевска планина и разположеният на другия бряг на реката резерват Соколата. Пътят преминава покрай с. Иваново, което остава в ляво по склона и излиза на голо било с гледка към с. Крънджилица (в дясно). Следва леко спускане и се достига с. Крънджилица.

От Крънджилица тръгвате надолу, вляво от трафопоста. Пътят последователно пресича две дълбоки дерета. След второто дере се изкачвате на било, от което в ниското се вижда село Никудин. С няколко серпантини пътят слиза в селото, минавайки покрай църквата. От Никудин през с. Игралище има нов асфалтов път до главния път София – Кулата.

Дреново - Яково – 40 мин.
Яково – Драгуш – 2 часа
Драгуш – Крънджилица – 2 часа
Крънджилица – Никудин – 1,5 часа
 
pdf ИЗТЕГЛИ ПЪРВА ВЕРСИЯ НА .PDF pdf ИЗТЕГЛИ ВТОРА ВЕРСИЯ НА .PDF