трекинг рафтинг за биоразнообразието
 
ma m  
МАРШРУТ 2: КРЕСНА - СЛИВНИЦА - СТРУМЯНИ - КРЕСНА маршрут
velo Маршрутът започва от западния бряг на р. Струма и се насочва на юг по шосето към с. Сливница. След около 2 км. се отбива вляво от пътя и поема по полски път сред красива гора от чинари. Маршрутът продължава на юг, като пресича множество малки пътеки, докато достигне ниви и ливади източно от с. Сливница. Можете да се изкачите до селото за почивка и храна. От Сливница маршрутът се спуска обратно към реката и продължава движението си по крайречната дига. Оттук до района на с. Долна Крушица няма ясно изразен път . Движението става по дигата и малки кози пътеки вляво и вдясно, затова в този участък е важно да се следи маркировката. Скоро се излиза на добре очертан път, по който в южна посока достигате до железния мост, свързващ селата Микрево и Струмяни. По него преминава над р. Струма и непосредствено след моста се поема по крайречен полски път в северна посока. Връщането до Кресна става по този път, като единствените проблемни участъци са в района под с. Долна Градешница, където пътят има множество разклонения и затова трябва да се следи маркировката.
  
pdf ИЗТЕГЛИ МАРШРУТА НА .PDF